Kancelaria Adwokacka

Teraz zamknięte

Kancelaria Adwokacka

Kancelaria Adwokacka Edyta Skuła w ramach obsługi prawnej zapewnia profesjonalne wsparcie dla przedsiębiorstw na każdym etapie funkcjonowania biznesu oraz świadczy pomoc prawną klientom indywidualnym.

Zapraszamy do współpracy.

Prawo cywilne

Kancelaria oferuje usługi prawne w ramach szerokiego zakresu spraw z dziedziny prawa cywilnego.

Prawo bankowe

Spory z instytucjami finansowymi w szczególności w zakresie tzw. kredytów frankowych.

Prawo Karne

Reprezentacja klientów na każdym etapie postępowania przygotowawczego i sądowego.

Prawo gospodarcze

Oferujemy kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców. Kancelaria Adwokacka z doświadczeniem.

Adwokaci z najlepszymi wynikami.

Założycielem Kancelarii jest adwokat Edyta Skuła, będąca członkiem Wrocławskiej Izby Adwokackiej. Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie odbyła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej we Wrocławiu i uzyskała wpis na listę adwokatów Izby Adwokackiej we Wrocławiu.

Kancelaria - korespondencja

52-221 Wrocław ul. Storczykowa 57

Pracujemy

Pon - Pt. (10:00-17:00)

Teraz zamknięte
Infolinia

+48 729389708

Email

kontakt@kancelariaskula.pl

NIP

673-178-33-91

icon-2.png
Pomoc w Uzyskaniu
Odszkodowania
0
icon-4.png
Wygrane sprawy
Frankowe
0
07-law@2x.png
Wygrane
Sprawy
0
icon-15.png
Współpracujące
Firmy
0

Nasza oferta

Prawo Cywilne

 

Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niemajątkowe pomiędzy równorzędnymi podmiotami osób fizycznych i prawnych. W ramach tej gałęzi prawa wyróżnia się 5 działów: część ogólną (zagadnienia wspólne), prawo rzeczowe (korzystanie z rzeczy), prawo zobowiązań (stosunki wynikające z umów), prawo spadkowe (przejście praw i obowiązków na rzecz spadkobierców) oraz prawo autorskie (ochrona twórczości).

4

Prawo karne


Prawo karne to zespół norm regulujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione przez ustawę pod groźbą kary. Ze względu na wagę czynów zabronionych gałąź ta dzieli się na prawo wykroczeń oraz prawo karne sensu stricto.

Prawo administracyjne

 

Prawo administracyjne to gałąź prawa, która reguluje stosunki społeczne związane z działalnością organów administracji publicznej. Jedną z charakterystycznych cech norm prawa administracyjnego jest możliwość stosowania przez organy administracji publicznej przymusu państwowego w celu jego wykonania.

Obsługa prawna firm

 

Obsługa prawna firm jest jednym z podstawowych obszarów działania Kancelarii. Prowadzimy obsługę prawną przedsiębiorców, w ramach której zajmujemy się świadczeniem pomocy na wszystkich płaszczyznach prawa, których znajomość jest niezbędna dla funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa.

Prawo pracy i ubezpieczeń społecz.

 
Prawo pracy reguluje stosunek prawny pomiędzy pracodawcą, a pracownikiem ze szczególnym uwzględnieniem praw i interesów pracowników. Z prawem pracy ściśle wiąże się prawo zabezpieczenia społecznego.

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo karne to zespół norm regulujących kwestie odpowiedzialności karnej
człowieka za czyny zabronione przez ustawę pod groźbą kary. Ze względu
na wagę czynów zabronionych gałąź ta dzieli się na prawo wykroczeń oraz
prawo karne sensu stricto.

Spadki i darowizny

Prawo spadkowe to jeden z działów prawa cywilnego, który określa zasady przekazywania majątku i zobowiązań. W skład spadku wchodzą prawa i obowiązki wynikające ze stosunków prawnych normowanych przez Kodeks cywilny i inne akty normatywne stanowiące źródła prawa cywilnego. Darowizna to rodzaj umowy cywilnej, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego, co podlega również odrębnym regulacjom prawa podatkowego.

Odszkodowania

 

Pomagamy osobom poszkodowanym w dochodzeniu świadczeń od podmiotów odpowiedzialnych za zdarzenie, które wywołało szkodę. Termin „odszkodowanie” (łac. prćmium) oznacza wynagrodzenie za wyrządzone szkody lub poniesione straty, a także doznane krzywdy.

Odszkodowania

Pomagamy osobom poszkodowanym w dochodzeniu świadczeń od podmiotów odpowiedzialnych za zdarzenie, które wywołało szkodę. Termin „odszkodowanie” (łac. prćmium) oznacza wynagrodzenie za wyrządzone szkody lub poniesione straty, a także doznane krzywdy.

(WRO/ADW/2559)

All rights reserved kancelariaskula.pl Copyright © 2023 All rights reserved RSES

Ta witryna korzysta z plików cookie. W ustawieniach swojej przeglądarki internetowej możesz w każdym momencie wyłączyć ten mechanizm.